Refundacja NFZ

Zacznijmy od najistotniejszej informacji, tzn. od wysokości dofinansowania. Kwota ta zależy od wieku i statutu osoby ubezpieczonej:

 • 2000 zł (aparat słuchowy) + 60 zł (wkładka uszna)  – dzieci do 18 roku życia i młodzież ucząca się do 26 roku życia (podwójnie w razie konieczności aparatowania obusznego)
 • 700 zł (aparat słuchowy) + 50 zł (wkładka uszna) – osoby dorosłe powyżej 26. roku
  życia (podwójnie w razie konieczności aparatowania obusznego)
 • 1000 zł (aparat słuchowy) + 50 zł (wkładka uszna) – inwalidzie wojenni (podwójnie w razie konieczności aparatowania obusznego)

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje każdej ubezpieczonej osobie:

 • raz na 5 lat dla osób powyżej 26. roku życia z ubytkiem słuchu przekraczającym 40 dB,
 • raz na 3 lata dla osób poniżej 26. roku życia z ubytkiem słuchu przekraczającym 30 dB.

Refundacją NFZ objęte są aparaty słuchowe (wszystkie rodzaje), wkładki uszne oraz systemy FM. Wysokość dofinansowanie nie zależy od ceny urządzenia – jest stała bez względu na to jaki aprat słuchowy zostanie wybrany.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Pierwszy krok, to wizyta u lekarza rodzinnego w celu otrzymania skierowanie do lekarza laryngologa. Lekarz laryngolog wypisuje zlecenie na aparat słuchowy. Następnie zlecenie to musi zostać potwierdzone i zarejestrowane przez NFZ. Można to zrobić osobiście w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 w Opolu. Najwygodniejszą i najszybszą metodą jest jednak wysłanie zlecenia na adres NFZ w Opolu – po zatwierdzeniu zlecenie zostanie odesłane na adres pacjenta.
Z zatwierdzonym wnioskiem udajemy się do gabinetu protetyki słuchu – cena wybranego aparatu zostanie pomniejszona o kwotę dofinansowania. Pozostałe formalności załatwia protetyk słuchu.

Podsumowując, gdzie musimy się udać i jaką sprawę tam załatwić:

 1. Lekarz rodzinny – skierowanie do laryngologa.
 2. Laryngolog – zlecenie na aparat słuchowy.
 3. NFZ – zatwierdzenie zlecenia.
 4. Gabinet protetyki słuchu – realizacja zlecenia = zakup aparatu.

Uwagi:
Dla dzieci w okresie wzrostu dofinansowanie na wkładkę uszną jest przyznawane nie tylko raz na 5 lat, lecz częściej – zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dofinansowanie do systemów FM przyznawane jest osobom z ubytkiem słuchu utrudniającym lub ograniczającym nabywanie języka i naukę szkolną raz na 10 lat. Dofinansowanie wynosi 2750 zł.

Otrzymanie dofinansowanie z NFZ pozwala także na staranie sę o dofinansowanie z PFRON/PCPR, o którym piszemy w artykule „Dofinansowanie z PFRON”.