Dofinansowanie z PFRON

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabiliotacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi:

  1. Posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień/grupa nie mają znaczenia).
  2. Zrealizować lub posiadać potwierdzone przez NFZ zlecenie na aparat słuchowy.
  3. Mieścić się w określonych kryteriach dochodowych:
    • osoba samotna – dochód nieprzekraczający 65% przeciętnego wynagrodzenia brutto (aktualnie: 5049,43 zł)
    • w rodzinie – dochód nad osobę nieprzekraczający 50% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie: 3884,18 zł)

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu na osobę i wynosi:

  • 150% limitu NFZ  (2250 zł dla osoby dorosłej, 4500 zł dla osoby poniżej 26 r.ż.),
  • 100% limitu NFZ (1500 zł dla osoby dorosłej, 3000 zł dla osoby poniżej 26 r.ż.),
  • 70% limitu NFZ  (1050 zł dla osoby dorosłej, 2100 zł dla osoby poniżej 26 r.ż.).

O dofinansowanie z PFRON można starać się przed zakupem aparatów słuchowych (wówczas do dokumentów załącza się potwierdzone przez NFZ zlecenia na aparat słuchowy oraz fakturę „pro forma” określającą cenę aparatów) lub już po ich zakupieniu (wtedy konieczne jest załączenie zrealizowanego zlecenia na aparat słuchowy oraz oryginału faktury).